Using digital survey modeling as a critical process of knowledge: Exploring the evolution of Scanderbeg Memorial in Lezha. EMEL PETËRÇI

Using digital survey modeling as a critical process of knowledge: Exploring the evolution of Scanderbeg Memorial in Lezha. EMEL PETËRÇI

150 150 Sadmira Malaj

Using digital survey modeling as a critical process of knowledge EMEL PETËRÇI

Editions:PDF
ISBN: 978-9928-347-10-7
DOI: 10.37199/o41008102
ISSN: 2959-4081

Author: Dr. Emel Petërçi
Affiliation: POLIS University

Abstract
Cultural heritage is an inestimable asset that must be protected, conserved, and valued correctly throughout time. The documenting of built cultural assets is one of the scientific community's major especially in the contemporary age. The goal of this paper is to investigate the evolution process of the Scanderbeg Memorial in Lezha using a critical methodology that includes both integrated digital survey modeling and historical evolution as a process of knowledge and valorisation of cultural heritage in order to trace the site's lost sacred space.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags:

Reference List 

Bregu, B. (2016). ntre Orient et Occident, l’architecture religieuse médiévale du nord de l’Albanie. Études architecturales comparatives à travers les méthodes de l’archéologie du bâti : les églises Sainte-Parascève de Balldrem et Saint- Nicolas de Lezha. Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge . doi:https:/doi.org/10.4000/ mefrm.3292

Dhamo, D. (1974). Mural painting of the Middle Ages in Albania. Tirana: 5.

Hoxha, G., Përzhita, L., & Cavallini, F. (2007). Monumente historike të kultit të krishterë në dioqezën e Lezhës. Lezhë: Botimet Françeskan.

Meksi, A. (1987). Të dhëna për teknikën e ndërtimit të kishave të shek. VII-XV në Shqipëri. Monumentet 34-2, pp. 57-72.

Meksi, A. (2007). Arkitetektura e xhamive të Shqipërisë-shekujt XV-XIX. Tirana: UEGEN.

Nallbani, E., & Buchet, L. (2008). Lezha (Lissus) de l'Antiquité tardive au Moyen Âge : topographie du site et espace des morts. École française de Rome.

Prendi, F. (1965). Ilirët dhe Iliria tek Autorët Antikë. Burime të zgjedhura për Historinë e Shqipërisë, vëllimi I, p. 591.

Prendi, F. (1969). Vendvarrimi i Skënderbeut. Konf.II Studimeve Arkeologjike, (pp. 241-247).