Historia e arkitektures boterore Shek V-XIX

Historia e arkitektures boterore Shek V-XIX

150 150 Valerio Perna

Historia e arkitektures boterore Shek V-XIX

Book Cover: Historia e arkitektures boterore Shek V-XIX
Editions:PDF
ISBN: 9789928405340
DOI: 10.37199/b40002611

"Në tekst përfshihen Arkitektura Bizantine, Romanike, Gotike, e Lindjes së Largët Prekolumbiane, Islamike, Rilindjes, Barokut dhe ajo e klasicizmit. Strukturimi i tekstit në bazë të stileve, duke ruajtur kriterin kronologjik, realizohet duke kaluar nga rradhitja e kushteve historiko-shoqërore dhe arkitektonike në periodizimin e secilës periudhë, për t’i lejuar studentët, që të ndjekin natyrshëm historinë e dukurive në rastet e ndryshme arkitektonike.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: