Popullsia Banuese në Bashkitë e Reja. Vlerësime Statistikore

Popullsia Banuese në Bashkitë e Reja. Vlerësime Statistikore

150 150 Valerio Perna

Popullsia Banuese

Book Cover: Popullsia Banuese në Bashkitë e Reja. Vlerësime Statistikore
Editions:PDF
ISBN: 978-9928-4459-5-7
DOI: 10.37199/b40002604

Një monografi  që përfaqëson një punim në vazhdimësitë monografisë “Reforma territoriale dhe profili demografik i bashkvie të reja në kendveshtrimin e treguesve statistikorë të popullsisë”, duke plotësuar dhe pasuruar bazën e të dhënave demografike  për popullsinë e bashkive të reja të krijuara nga reforma territoriale –administrative. Ky publikim prezanton vlerësime orientuese të stokut të popullsisë banuese për 51 bashkitë e tjera dhe njësitë e tyre vendore duke kompletuar në këtë mënyrë, së bashku me të dhënat e publikuara në monografinë e parë, të gjitha bashkitë e vendit me vlerësimet përsa i përket popullsisë banuese.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: