Forum A+P Vol.9

Forum A+P Vol.9

150 150 admin

Forum A+P Vol.9

Book Cover: Forum A+P Vol.9
Editions:PDF - Vol. 9

POLIS University publishes the “Forum A+P” journal, the only scientific and cultural magazine in the Albanian –speaking countries for the fields of architecture and territory planning. This magazine is recognized by the Ministry of Education and Science, the Academic Degrees Evaluation Committee and has an ISSN international registration code in France. The magazine is published in Albanian and English language and contains a package of scientific, informative articles and analysis.

Published:
Editors:
Tags:

EDITORIAL

Prefiksi ( D!zajn-)
Dizajni si profesion në marrëdhëniet me Artin, Grafikën, Modën, Interierin, Arkitekturën, Industrinë, Inxhinjerinë, Internetin, Multimediat, Qytetin, Pejsazhin, Planifikimin, etj...
Besnik Aliaj & Eranda Janku

FORUM ALBANIA

UT Pictura Poesis
Gëzim Qëndro

Në atelienë e ART DIZAJNIT Mes mjeshtërive TEKNE & inspirimeve MUZË
 Agron Mesi

Trashëgiminia e “Revolucionit të përhershëm” dhe
epokës së riprodhimit teknik në metamorfozën e
statusit të veprës së artit dhe artistit…

Alket Frashëri

Ndërmjet Parametrikës dhe Metrikës Duke
Matur Distancën Ndërmjet Formës dhe Gjithçkasë
Skënder Luarasi & Saimir Kristo, Joana Dhiamanti

Forum International

Phenomenology of the object POLIS University Course 2010-2011
Stefano Romano

Becoming Fashion & Design aware / Simina Turcu

  • Art Direction Workshop / POLIS University
  • Love u baby / Online magazine
  • The phenomenon of Blogging / Eranda Janku
  • Photography Exhibition Still / Sonia Jojic

 International Designer
 Philippe Starck