‘Declustering’ decision-makings on cultural heritage Tirana’s historic centre during urban development

‘Declustering’ decision-makings on cultural heritage Tirana’s historic centre during urban development

150 150 Sadmira Malaj
Editions:PDF
DOI: 10.37199/c41000107

Author:Dr. Doriana MUSAJ
Affiliation: POLIS University

Abstract
Tirana center was designed and used by all governments during most of its lifetime mainly as a political instrument. After decades of central controlled urbanism, the fell of the communist re- gime was accompanied with massive development mostly illegal and informal that spread all over the urban area. In 2000, when the aggressiveness of the constructions posed danger to the historic urban environment of the center of the city, the Ministry of Culture requested the designation of the Boulevard of Tirana and its surroundings as a ‘Cultural Historical Architectural Ensemble’. Since then, the borders of the zone that defined the ensemble reshaped several times. Due to consecutive decisions the Ensemble lost 53% of its area. This paper uses a comparative analysis of the cartographic documents that accompany the governmental decisions on the ensemble while cataloging the cultural monuments which transformed, reshaped or demolished due to these de- cisions. The research concludes that the legal ‘border’ instrument used to protect the ensemble is easily transformable into a political instrument which in the case of Tirana, resulted beside the loss of heritage also in the transformation and shift of the urban common.

Published:
Publisher: Polis_press
Tags:

References: 

51N4E Reveals “French Plan” for Skënderbeg Square – Exit Explains. (2017, June 12). Exit - Ex- plaining Albania. https://exit.al/en/51n4e-reveals-french-plan-for-skenderbeg-square/
Aliaj, B., Dhamo, S., Shutina, D., Dajko, E., Bushati, V., Shtëpani, E., Karafili, E., Bregasi, L., & Barjami, E. (2012). FORUM A+P #10—Tirana dhe Imagjinata Urbane, Nga gjenezat tek modeli metropolitan. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34572.26241
Aliaj, B., Lulo, K., & Myftiu, G. (2003). TIRANA, the Challenge of Urban Development.
BIRN Albania—Rilindja Urbane. (n.d.). Retrieved October 12, 2023, from http://rilindjaurbane. reporter.al/
Boeri, S. (2016). Tirana 2030 | Albania. Stefano Boeri Architetti. https://www.stefanoboeriar- chitetti.net/project/tirana-2030/
Bulleri, A. (2011). Tirana. Contemporanea sospesa. Ediz. I. Quodlibet.
Chapter 1 Skanderbeg Square. (2017). 51N4E. https://www.51n4e.com/reflections/skander- beg-square
Emiri, G. (2019, February 25). Apeli i hap rrugë ndërtimit të “Velierës” në zonën arkeologjike “A”—Amfora. https://amfora.al/apeli-i-hap-rruge-ndertimit-te-velieres-ne-zonen-arkeologjike-a/ Gjykata kushtetuese. (2021). Vendime përfundimtare. Gjykata Kushtetuese. https://www.gjk.gov. al/web/Vendime_perfundimtare_100_1.php
Gusmari, E. (2017, February 27). E ardhmja e zbulimeve te “Veliera” varet nga Këshilli Arke-ologjik Kombëtar. Revista Monitor. https://www.monitor.al/e-ardhmja-e-zbulimeve-te-veli- era-varet-nga-keshilli-arkeologjik-kombetar/
Jerliu, F. (2017). TRASHËGIMIA KULTURORE E KOSOVËS KONCEPTET DHE KONTEK- STET E MBROJTJES.
Kabashi, G. (2017, November 13). Projekti “ Veliera ” i Durrësit, që prej një viti në dorë të dy gjykatave. Reporter.Al. https://www.reporter.al/2017/11/13/projekti-veliera-i-durresit-qe-prej- nje-viti-ne-dore-te-dy-gjykatave/
Kodra, R. (2020, June 12). To build, or not to build? That is the question regarding The National Theatre of Albania. (Romeo Kodra). AKS revista. https://aksrevista.wordpress.com/2020/06/12/ to-build-or-not-to-build-that-is-the-question-regarding-the-national-theatre-of-albania-romeo- kodra/
Kuvendi, R. (1948). Law No. “MBI MBROJTJEN E MONUMENTEVE TË KULTURËS DHE TË SENDEVE NATYRALE TË RRALLA.” IKTK Archive.
Kuvendi, R. (1994). Law No.7867, “PËR MBROJTJEN E PASURISË KULTURORE TË LUA- JTSHME DHE TË PALUAJTSHME.” www.qbz.gov.al
Kuvendi, R. (2003). Law No. 9048, “PËR TRASHËGIMINË KULTURORE.” www.qbz.gov.al Kuvendi, R. (2018). Law No. 27 “PËR TRASHËGIMINË KULTURORE DHE MUZETË.” https:// qbz.gov.al
Luarasi, S. (2019). A White Pyramid And a Center that Is Not a Center. Log, 47, 76–84.
Maks Velo. (2013). Betonizimi I Demokracise. Uet Press. https://www.adrionltd.com/en/me- dia-communication/96189-betonizimi-i-demokracise.html
Mëhilli, E. (2016). Tirana: Kryeqyteti dhe pushteti. Përpjekja. https://www.academia. edu/45127173/Tirana_Kryeqyteti_dhe_pushteti
Mëhilli, E. (2017). From Stalin to Mao: Albania and the Socialist World. Cornell Univ Pr.
Meksi, A. (2004). Restaurimi i monumenteve të arkitekturës. Uegen.
Musaj, D. (2021). Raporti Kërkimor. Urban Stories- Citizen Channel. https://urbanstories.citi- zens-channel.com/raporti-kerkimor/
Ndrevataj, E. (2021). “36 monumente më pak”, Si vilat e vjetra të Tiranës po zëvendësohen me pallate—Tirana 2031 [Journalist]. Citizen Channel-TR2031. https://tirana2031.citizens-channel. com/36-monumente-me-pak-si-vilat-e-vjetra-te-tiranes-po-zevendesohen-me-pallate/ opinion.al. (2018, July 14). Dokumenti/Qeveria e hoqi para 1 viti Teatrin Kombëtar nga zona e mbrojtur “Monument Kulture.” Opinion.al. https://opinion.al/dokumentiqeveria-e-hoqi-pa- ra-1-viti-teatrin-kombetar-nga-zona-e-mbrojtur-monument-kulture/
Pojani, D. (2010). Tirana. Cities, 27(6), 483–495. https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.02.002 Pojani, D. (2015). Urban design, ideology, and power: Use of the central square in Tirana during one century of political transformations. Planning Perspectives, 30(1), 67–94. https://doi.org/10. 1080/02665433.2014.896747
Salaj, A. (n.d.). ‘Dammi i Colori‘, Anri Sala, 2003 | Tate. Retrieved May 31, 2023, from https:// www.tate.org.uk/art/artworks/sala-dammi-i-colori-t11813