Universi Tetovë – Vizione për Qytetin

Universi Tetovë – Vizione për Qytetin

150 150 admin

Universi Tetovë - Vizione për Qytetin

Book Cover: Universi Tetovë - Vizione për Qytetin
Editions:PDF

Nje material shkencor per sa i perket ceshtjeve te arkitektures dhe planikimit hapesinor per qytetin e Tetoves. Material i punuar nga Instituti Kerkimor i Universitetit Polis, Tirane.

Drejtues projekti:
Ark.Urb. Besnik Aliaj & Ark.Urb. Sotir Dhamo
Këshillim profesional:
Ing.Urb Dritan Shutina
Grupi i punës:
Ark. Giulia Macci, Ark. Sara Rossi, Olesja Lami, Ina Musai,
Eduina Jaup, Gjergji Dushniku, Klaudjo Cari
Asistenca lokale:
Ark. Skënder Palloshi (Drejtor) dhe Enti për urbanizëm Tetovë

Published:
Editors:
Tags:

Preface

PROF. DR.  BESNIK ALIAJ
Rector of POLIS University
Në fillim të vitit 2010, drejtuesit e Entit për Urbanizëm, Komuna Tetovë, morën kontakte me drejtuesit e Universitetit POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Artkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban si dhe me njësinë e specializuar kërkimore të këtij universiteti, Institutit për Zhvillimin e Habitatit Co-PLAN. Read more.

Introduction

Introduction from the Editors

Interdisciplinary exchanges

Përse një vizion strategjik për Tetovën ?
BESNIK ALIAJ

Projekti Universi Tetova
SOTIR DHAMO

Geni Tetovë/Hapesira e gjeneruar
GJERGJ DUSHNIKU

Ekstrakti i hapësirës/Tetova skeleton city
OLESJA LAMI

Water flakes
GIULIA MACCI, SARA ROSSI

Tetova 3T/Porta e re
KLAUDJO CARI

Rrjetat sociale/oda urbane
INA MUSAI

Destinacioni Tetovë
EDUINA JAUPI