Te kompozosh arkitekturen

Te kompozosh arkitekturen

150 150 admin

Te kompozosh arkitekturen

Book Cover: Te kompozosh arkitekturen
Editions:PDF
ISBN: 978-9928-4459-3-3
DOI: 10.37199/t40002604

Globalizimi, informacioni, ekologjia, konsumi, migrimet, estetizmi progresiv i shoqërisë, janë disa nga çështjet emergjente që transformojnë mënyrën e të jetuarit dhe për pasojë edhe të ndërtimit të hapësirës ku ne jetojmë. Në këtë panoramë transformimesh gjithëpërfshirëse, autori tregon situatën në të cilën shfaqet arkitektura në raport me përbërësit e saj. Në liber përshkruhen elementët teorikë dhe praktikë, që kanë ndërtuar arkitekturën dhe gjendja e tyre në ditët e sotme. Teksti thekson dhe propozon një seri me konstante arkitektonike si instrumente teoriko-praktike të nevojshme për të ndërtuar hapësirën e banuar.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Cover Artists:
Translators:
Tags: