Pas Shpatullave të Udhëheqësit. Semiotika e hapësirave të pushtetit

Pas Shpatullave të Udhëheqësit. Semiotika e hapësirave të pushtetit

150 150 Valerio Perna

Pas Shpatullave të Udhëheqësit

Book Cover: Pas Shpatullave të Udhëheqësit. Semiotika e hapësirave të pushtetit
Editions:PDF (Albanian)
ISBN: 978-9928-347-00-8
DOI: 10.37199/b40002616

Territori I përzgjedhur për studim në këto raste studimore I përket hapësirës së komunikimit mes udhëheqësit dhe qytetarit, I pari si dërgues ndërsa I dyti si marrës. Teorikisht komunikimi mes dy palëve duhet të jetë I pangarkuar nga aspekte që tejkalojnë nevojën për informim përtej thelbit të informacionit që do duhej përçuar sipas një skeme input-output të pastër. Disktutimi I rasteve studimore të përzgjedhura do të përqendrohet tek periudha e pandemisë Covid-19. Gjatë kësaj periudhe patëm angazhimin e shkences në zbulimin, kurimin, parandalimin e pandemisë, dhe vetëm përmes këtij filtri profesionistësh përfundimet e tyre do duhej ti kalonin strukturave shtetërore për ti përkthyer ato në politika në ligje e në veprime.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: