Vilat e Tiranës

Vilat e Tiranës

150 150 Valerio Perna

Vilat e Tiranës

Book Cover: Vilat e Tiranës
Editions:PDF
ISBN: 978-9928-4054-3-2
DOI: 10.37199/b40002610

Ky studim ka patur si sfidë të tij zgjerimin e kufijve të evidentimit e vënies në mbrojtje të një sërë ndërtimesh, që i përkasin fillimit të shek. XX - të, për të cilat shumë pak është folur e aq më pak vlerësuar e mbrojtur këto vepra.

Published:
Publisher: Polis_press
Editors:
Tags: